• stadion perimeter sport led display
 • YONWAYTECH LED-display garantipolicy:

  1; Garantiomfattning

  Denna garantipolicy gäller LED-displayprodukter (hädanefter kallade "Produkter") köpta direkt från Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (hädanefter kallade "Yonwaytech") och inom garantiperioden.

  Alla produkter som inte köpts direkt från Yonwaytech gäller inte för denna garantipolicy.

   

  2; Garantiperiod

  Garantiperioden ska vara i enlighet med det specifika försäljningskontraktet eller auktoriserade offert PI.Se till att garantikort eller andra giltiga garantidokument förvaras.

   

  3; Garantiservice

  Produkterna ska installeras och användas strikt i linje med installationsinstruktionerna och varningar för användning som anges i produktmanualen.Om produkter har brister i kvalitet, material och tillverkning under normal användning, tillhandahåller Yonwaytech garantiservice för produkter under denna garantipolicy.

   

  4;Garantiservicetyper

  4.1 Online Fjärrfri Teknisk Service
  Den tekniska fjärrvägledningen tillhandahålls genom snabbmeddelandeverktyg som telefon, post och andra sätt för att hjälpa till att lösa enkla och vanliga tekniska problem.Den här tjänsten är tillämplig för tekniska problem, inklusive men inte begränsat till anslutningsproblemet för signalkabel och strömkabel, problem med systemprogramvara för användning av programvara och parameterinställningar, och utbytesproblem av modulen, strömförsörjning, systemkort, etc.

   

  4.2 Återgå till fabriksreparationsservice
  a) För problem med produkter som inte kan lösas med online-fjärrservice, kommer Yonwaytech att bekräfta med kunderna om de ska tillhandahålla återvändande till fabriksreparationstjänsten.
  b) Om fabriksreparationsservice behövs ska kunden stå för frakt, försäkring, tariff och tullklarering för returleverans av de returnerade produkterna eller delarna till Yonwaytechs servicestation.Och Yonwaytech kommer att skicka tillbaka de reparerade produkterna eller delarna till kunden och endast bära envägsfrakt.
  c) Yonwaytech kommer att avvisa otillåten returleverans via betalning vid ankomst och kommer inte att vara ansvarig för några tariffer och tullklareringsavgifter.Yonwaytech ska inte hållas ansvarigt för några defekter, skador eller förluster av de reparerade produkterna eller delarna på grund av transport eller felaktig förpackning

   

  4.3 Tillhandahålla ingenjörsservice på plats för kvalitetsfrågor
  a) Om det finns ett kvalitetsproblem som orsakas av själva produkten och Yonwaytech anser att villkoret är nödvändigt, kommer ingenjörsservice att tillhandahållas på plats.
  b) I detta fall ska kunden tillhandahålla en felanmälan till Yonwaytech för service på plats.Innehållet i felanmälan ska inkludera men inte begränsat till foton, videor, antal fel etc. för att Yonwaytech ska kunna göra en preliminär felbedömning.Om kvalitetsproblemet inte täcks av denna garantipolicy efter undersökning på plats av Yonwaytechs ingenjör, ska kunden betala resekostnader och tekniska serviceavgifter som försäljningskontrakt eller auktoriserad PI.
  c) Defekta delar som ersatts av Yonwaytechs ingenjörer på plats ska vara Yonwaytechs egendom.