• asffd (4)
 • YONWAYTECH LED-garanti:

  1; Garantitillämpning

  Denna garantipolicy gäller LED-displayprodukter (nedan kallade "produkter") som köps direkt från Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd. (nedan kallade "Yonwaytech") och inom garantiperioden.

  Produkter som inte köpts direkt från Yonwaytech gäller inte denna garantipolicy.

   

  2; Garantiperiod

  Garantiperioden ska överensstämma med det specifika försäljningsavtalet eller den godkända offerten PI. Se till att garantikortet eller andra giltiga garantidokument lagras.

   

  3; Garantiservice

  Produkter ska installeras och användas strikt anpassade till installationsanvisningarna och användningsföreskrifterna som anges i produkthandboken. Om produkter har kvalitets-, material- och tillverkningsfel under normal användning, tillhandahåller Yonwaytech garantiservice för produkter enligt denna garantipolicy.

   

  4; Garantitjänsttyper

  4.1 Online fjärr gratis teknisk service
  Fjärrteknisk vägledning som tillhandahålls via verktyg för snabbmeddelanden som telefon, post och andra medel för att lösa enkla och vanliga tekniska problem. Den här tjänsten är tillämplig för tekniska problem inklusive men inte begränsat till anslutningsproblemet med signalkabel och strömkabel, systemprogramvaruproblem för programvaruanvändning och parameterinställningar, och byte av modul, strömförsörjning, systemkort etc.

   

  4.2 Återgå till fabriksreparationsservice
  a) För problem med produkter som inte kan lösas med fjärrtjänst online, kommer Yonwaytech att bekräfta med kunderna om de ska ge tillbaka till fabriksreparationstjänsten.
  b) Om reparationsservice från fabriken behövs ska kunden bära frakt-, försäkrings-, tull- och tullklarering för returleverans av de returnerade produkterna eller delarna till Yonwaytechs servicestation. Och Yonwaytech skickar tillbaka de reparerade produkterna eller delarna till kunden och bär bara envägsfrakt.
  c) Yonwaytech kommer att avvisa obehörig returleverans via betalning vid ankomst och kommer inte att hållas ansvarig för några avgifter och kundavgifter. Yonwaytech kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel, skador eller förluster på de reparerade produkterna eller delarna på grund av transport eller felaktigt paket

   

  4.3 Ge servicetekniker på plats för kvalitetsfrågor
  a) Om det finns ett kvalitetsproblem som orsakas av själva produkten och Yonwaytech anser att villkoret är nödvändigt, tillhandahålls ingenjörstjänst på plats.
  b) I det här fallet ska kunden lämna en felrapport till Yonwaytech för service på plats. Innehållet i felrapporten ska innehålla men inte begränsat till foton, videor, antal fel etc. för att göra det möjligt för Yonwaytech att göra en preliminär felbedömning. Om kvalitetsproblemet inte täcks av denna garantipolicy efter Yonwaytechs tekniker på plats ska kunden betala resekostnader och tekniska serviceavgifter som försäljningskontrakt eller auktoriserad PI.
  c) Defekta delar som ersätts av Yonwaytechs tekniker på plats ska tillhöra Yonwaytech.